Copyright © 2013-2014 www.vgwestland.nl All Rights Reserved.
                                                          De voorzitter opent de avond en begroet alle aanwezigen.
Verder deelde Peter mede dat het de bedoeling is de film van Leo K. Te herindelen .Na de opstart van Magix wilde Peter de film “Marocco”laden maar dat lukte niet. Wat bleek…….... Magix vroeg om het bestand “QuickTime”. Na enige omzwervingen werd besloten de file  “Quick Time”toch maar te downloaden. Toen kon de film “Marocco”wel op de tijdlijn worden gezet, maar er ontbraken toch nog wat onderdelen. Dit onderdeel van de clubavond lukte dus niet. Peter zou de club pc mee naar huis nemen en de film “Marocco” eerst eens grondig inladen en de te vertonen bewerkingen thuis uit te proberen alvoren het op de club uitgelegd gaat worden.
Het programma ging na de pauze verder met de volgende ledenfilms.
1).VGW Green Screen met Alex en Mick: Een film van Jan v O. met de bekende muzikanten Alex en Mick. Jan  heeft hun optreden  voorzien van grappige tussenbeelden op het groene doek.
2)Wonderwoods : Een film van Peter van S. Deze bracht ons naar Utrecht waar Peter een rondleiding kreeg  in een in aanbouw zijnde hoge flat van 104 meter hoog.
3)Zandverhalen: Een film van Rob R. Verhalen in zand over de bijbel in Elburg met allemaal op zich zelf staande bijbel verhalen door de jaren heen. Mooi weergegeven.
4)Port of Rotterdam: Een film van Jan van O. Hij rijdt met de auto van Rockanje naar Oostvoorne  en maakt een tour door het havengebied en doet diverse havens aan.
Hierna werd de avond om ca.22.30 uur afgesloten door de voorzitter. Op naar 17 april met
“digitale voice over “ uitleg door Aad de W.
Allen tot ziens op 17 april.             
HOME

BESTUUR

AGENDA

CLUBVERSLAGEN

LEDENFILMS

LINKS/SPONSORS

CONTACT

Verslag clubavond 3 April 2023

DOWNLOADS