Copyright © 2013-2014 www.vgwestland.nl All Rights Reserved.
                                                             Ziezo, de 1e clubavond van het seizoen 22-23 is een feit. Zoals gebruikelijk op de 1e clubavond van het seizoen was de algemene ledenvergadering gepland.
Het jaarveslag alsmede de financiele verantwoording werden door de leden in orde bevonden.  Op bestuurlijk niveau vonden er grote bestuurswisselingen plaats. Het bestuur t.w. Cees de W. als voorzitter, Anke de B. als secretaresse en Nico S. als penningmeester traden af. Zij waren niet herkiesbaar.
Tijdens deze avond trad het zojuist gekozen bestuur direct aan. De gekozen nieuwe bestuursleden zijn: Peter van S. als voorzitter, Rob R. als sekretaris en Joost van B. als peningmeester.
Na een fles wijn en een bloemetje werden de aftredende bestuursleden bedankt voor hun inzet voor defilmclub.
Na een aantal mededelingen van het zojuist aangetreden bestuur werd de algemene ledenvergadering afgesloten, waarna er werd gepauzeerd.
Hoewel het aanbod van ledenfilmpjes nog niet groot was kon het gedeelte na de pauze toch een aantal ledenfilms worden vertoond T.w. Ampies Berg, Op pad met de quad, Rocket boat en de Yoni Blues Band. Na de vertoning en de tips tot verbetering van deze filmpjes. Kwam deze avond tot een einde. De volgende clubavond vindt zoals gebruikelijk in de bibliotheek in s-Gravenzande op maandag 26 september 2022.     

                                                                          


HOME

BESTUUR

AGENDA

CLUBVERSLAGEN

LEDENFILMS

LINKS/SPONSORS

CONTACT

Verslag clubavond 12 September 2022

DOWNLOADS