Copyright © 2013-2014 www.vgwestland.nl All Rights Reserved.
                                                          



De voorzitter opent de avond en begroet alle aanwezigen. Verder meldde de voorzitter dat het bestuur voornemens is om in januari 2023 ons ere lid Joop S. te gaan bezoeken, inmiddels 102 ½ jaar. Op 12 december wordt van Piet J. een avondfilm over het Westland vertoond. Hierna gaf de voorzitter het woord aan Aad de W. De onderwerpen die Aad behandelde waren:
Partitie maken op de harde schijf, zodat je je filmmateriaal op deze partitie kan opslaan, Routeplanner gebruiken. Via de clubsite de routeplanner downloaden en met behulp van Google Maps een route creeren. Hierna volgde de Pauze.
Na de pauze zoals gebruikelijk kwamen films van de leden aan bod t.w.
1)Keukenhof .Een film van Joost van B. Prachtige beelden van de bloemenzee aldaar.
2)Te gast bij de VGW, Een film van Herman A. Muziek van Alex en Mick opgenomen met vier camera’s . Mooie close -ups van gitaar en zang met op de achtergrond beelden op het groene doek.
3)Zangers, Een film van Joost van B. Met het nummer  I can’t sleep without you , gezongen en gespeelt door Alex en Mick.
4)Loc 94, Een film van Rob R. Deze film in Mpeg2 wilde niet afspelen en wordt overgezet naar Mpeg4
5)Vietcong. Een film van Hein W. Hein bracht ons naar Vietnam en werden wij terug gebracht in de jaren 1975. We waren getuige van schuilkelders en amerikaanse voertuigen ingesproken met uitleg.
6)16 Hoven .Een film van Jan van O. met het onderwerp “Waar ga je heen“. Jan gaf met zijn gebruikelijk mooie beelden uitleg over het ontstaan van het vliegveld Zestienhoven in de jaren 50. Dit was de laatste film deze avond. Allen tot ziens op de laatste clubavond van dit kalenderjaar en wel op 19 december a.s.








                                                                               


HOME

BESTUUR

AGENDA

CLUBVERSLAGEN

LEDENFILMS

LINKS/SPONSORS

CONTACT

Verslag clubavond 12 December 2022

DOWNLOADS