Copyright © 2013-2014 www.vgwestland.nl All Rights Reserved.
                                                          


Even dit. Door onvoorziene omstandigheden is er van de vorige clubavond dd 19 -12-2022 geen uitgebreid verslag gemaakt. Er werden 2 films  van Piet J. vertoond n.l.  Het westland gezien vanaf het water en een film over de westlandse teelten vanaf de opkweek tot aan de groente winkels. In beide films waren veel beelden uit vroeger jaren te zien.
    
Tja, 9 januari 2023, wij beginnen weer aan een nieuw seizoen van onze VGW.
Het is onze gebruikelijke nieuwjaarreceptie voor onze leden met hun partners.  Onze nieuwe voorzitter Peter van Scheijndel opende de avond. Nadat het afgelopen jaar de revue was gepasseerd en een aantal leden in het zonnetje werden gezet vanwege hun inzet voor de club werd er een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.
De avond werd voortgezet met 2 blokken van  ledenfilms met tussendoor een hapje en een drankje. Rond de klok van elf uur werd de avond afgesloten en nadat alles was opgeruimd keerde een ieder weer huiswaarts. We zien elkaar weer op de volgende reguliere clubavond en wel op 23 januari a.s.  


                                                                               


HOME

BESTUUR

AGENDA

CLUBVERSLAGEN

LEDENFILMS

LINKS/SPONSORS

CONTACT

Verslag clubavond 9 Januari, 2023

DOWNLOADS